MET Havacılık, aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir:

Mühendislik Hizmetleri:

MET, kendi kaabiliyetleri çerçevesinde, tahsis edilen bir iş paketini yerine getirme konusunda hizmet vermektedir. İş paketi icrası, yapılan anlaşmaya bağlı olarak, müşteri tesislerinde ve/veya MET'in Ankara ofisinde yerine getirilmektedir. Şirketimiz, kavramsal tasarımdan başlayıp hava aracının sertifiye edilmesine kadar uzananan tasarım ve geliştirme yaşam döngüsüne ve süreçlerine hakimdir. MET, yüksek kalitede ve maliyet uygun çözümler vadetmektedir.

MET'in hizmetleri, hava aracı tasarım-geliştirme ve sertifikasyon aktiviteleri için gereken süreç ve prosedürlerin oluşturulması, el-kitaplarının hazırlanması ve uçuşaelverişlilik kuralları çerçevesinde organizasyonların yapılandırılması ve onayı için gereken hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını, gereksinimlerini ve kısıtlarını tahlil ederek, onlara, hava aracı ve parça/ekipmanlarını tasarlayıp üretebilmeleri için gereken organizasyon yapısını oluşturma ve EASA onayı almaları konularında hizmet vermekteyiz.

Gerekli olduğu hallerde MET, dünyaca konularında tanınmış uzmanlar tarafından desteklenecektir.

Eğitim:

MET,uçuşa elverişlilik, sertifikasyon ve organizasyon onayları konularında genel eğitimler veya müşteri isteği ve ihtiyacına bağlı olarak özel içerikli eğitimler hazırlayıp sunmaktadır. Bu eğitimler, hizmet süresi boyunca ve eş zamanlı olarak verilebileceği gibi, mühendislik servis hizmetinden ayrı olarak da verilebilmektedir.